इसबावी येथे तलाठी कार्यालय सुरू करण्याची मा.नगरसेवक मलपे यांची मागणी

इसबावी येथे तलाठी कार्यालय सुरू करण्याची मा.नगरसेवक मलपे यांची मागणी

पंढरपूर शहरातील सर्वात मोठे उपनगर असलेल्या इसबावी भागाकरिता स्वतंञ तलाठी कार्यालय करण्याची मागणी पंढरपूर नगरपरिषदेचे मा. नगरसेवक बालाजी  मलपे यांनी पंढरपूर उपविभागीय  अधिकारी सचिन ढोले यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
        गेल्या अनेक वर्षांपासून इसबावी भागाचे तलाठी कार्यालय हे पंढरपूर तालुक्यातील इसबावी पासुन पाच ते सहा कि.मी. असलेल्या लक्ष्मी टाकळी ग्रामपंचायत येथे टाकळी व इसबावी असे एकञीत आहे. परंतु इसबावी हा भाग जेव्हा पासुन पंढरपूर नगरपरिषद अंतर्गत घेण्यात आला तेव्हापासून या भागातील नागरीवसाहत झपाट्याने वाढत असुन त्याकामी लागणारे महसुल कागदपञांसाठी नागरिकांना वारंवार  हेलपाटे मारावे लागत असल्याने  नागरिकांना याचा गेल्या अनेक वर्षांपासून नाहक ञास सहन करावा लागत आहे त्यामुळे पंढरपूर नगरपरिषदेचे माजी नगरसेवक बालाजी मलपे यांनी इसबावी येथे स्वतंत्र तलाठी कार्यालय करण्याची मागणी प्रांताधिकारी यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.