पंढरपूर शहर ग्रामीणमध्ये आणखी 72 नवे रुग्ण वाढले

पंढरपूर शहर ग्रामीणमध्ये आणखी 72 नवे रुग्ण वाढले