पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 55 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 506 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 55 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 506 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 55 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 506 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 55 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 506 रुग्णांची भर