पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 56 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 316 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 56 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 316 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 56 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 316 रुग्णांची भर

पंढरपूर शहर ग्रामीण मध्ये 56 नवे रुग्ण तर सोलापूर ग्रामीण मध्ये 316 रुग्णांची भर