कारागृहातील २८ कैद्यांसह एक पोलीस, दोन कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण