सेल्फी काढणं पडलं माहागात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृत्यू