कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरातील नगरसेवक करत आहेत घरोघरी जाऊन जनजागृती

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरातील नगरसेवक करत आहेत घरोघरी जाऊन जनजागृती