पंढरपूरसह 4 तालुक्यातील संचारबंदी उठवली । दुकाने सहा वाजेपर्यंत उघडी राहणार