पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात मनिके मागे हिथे गाण्यावर जिनिलियाने घेतली मजा । Manike Mage Hithe