आजीही स्वतःला आवरू शकली नाही, नातवासोबतच भन्नाट डान्स...