सांगोला बाजार समितीमध्ये मोबाईलच्या कारणावरून एकाचा खून