ओ शेठ...शेतकऱ्याने नादच केला थेट । 51 दिवसात 51 लाखाचं उत्पन्न