धक्कादायक ! पुरात जाणारे पीक वाचवताना शेतकरी वाहून गेला