गुढीपाडवा निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या गाभाऱ्यास चाफ्याच्या फुलांनी आकर्षक सजावट

गुढीपाडवा निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या गाभाऱ्यास चाफ्याच्या फुलांनी आकर्षक सजावट