तेरणा धरण ओहरफ्लो , नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा । Terna Dam Updeat