रयत क्रांतीचा राज्यसरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्यास दुधाचा व बेदाण्याचा अभिषेक