शेतकऱ्यानं केली कमाल । एकाच फांदीवर 839 टोमॅटोचं उत्पादन घेत रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड